Quiz

Vraag 1 gaat over de functie van Sofia, Mare, Saar en Julia:

\[ f(x) = (3x-2)(2-5x) \]

Vraag 2 gaat over de functie van Noud en Prashant:

\[ f(q) = \frac{5q-3}{13q} + 3q^{53} - (15q+7)^2 \]

Vraag 3 gaat over de functie van Anne-Claire, Esther en Lena:

\[ f(x) = (3x^4 - 2)(6x^4 + 4) \]

Vraag 4 gaat over de functie van Esmay, Silvie en Sara:

\[ f(x) = \frac{8x^9}{2x^7} + 5x^3 + \frac13x^2 \left(\frac15x^{67} - \frac{3}{10}x^{15} \right) \]

Vraag 5 gaat over de functie van Bono, Jeroen, Igmar en Thijmen:

\[ f(x) = \frac{4x-22}{16x^2} - x^3 +(x-8)^2 \]

Vraag 6 gaat over de functie van Anne, Isabelle, Joanna en Myrte:

\[ i(x) = -\left(4x^5+3x^6\right)\left(2x^2+x\right) - \frac{2000}{x+800} - x \]

Vraag 7 gaat over de functie van Oline, Maria, Isabelle en Julia:

\[ f(x) = \frac{8x+12}{10x^3} -x^{42} - \left(x^2-8\right)^3 \]