Quiz

Welkom bij de quiz over hoofdstuk 2: De afgeleide functie.

Bereken bij alle vragen eerst algebraïsch de afgeleide van de gegeven functie. Daarna mag je de GR gebruiken om de gevraagde waarde te berekenen.

Het wachtwoord voor de eerste vraag is: IsaacNewton. Ga naar vraag 1.
(De username is altijd: wiskunde.)

Of zie hier een overzicht van alle functies.